Έρως και Ραδιουργία (Δημοτικόν Θέατρον Πειραιώς)

Titel Έρως και Ραδιουργία (Δημοτικόν Θέατρον Πειραιώς)
Autor*in Σταύρου, Γεράσιμος
Publikation Η Αυγή
Datum 16.2.1958
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung