Δόν Κάρλος (Εθνικό θέατρο Αθηνών)

Titel Δόν Κάρλος (Εθνικό θέατρο Αθηνών)
Autor*in Αθανασιάδης, Θεμ.
Publikation Νέος Κόσμος
Datum 2./3.12.1934
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung