Μαρία Στούαρτ (Βασιλικόν Θέατρον Αθηνών)

Titel Μαρία Στούαρτ (Βασιλικόν Θέατρον Αθηνών)
Autor*in Χουρμούζιος, Αιμίλιος
Publikation Η Καθημερινή
Datum 18.10.1955
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung