Συλλογικό έργο. Ο κόσμος που κληρονομήσαμε: Γερμανία: Ελβετία: Αυστρία : Τα 878 μνημεία του πολιτισμού και της φύσης από την Ουνέσκο

Wissensbasis

Emi Vaikoussi
Titel Συλλογικό έργο. Ο κόσμος που κληρονομήσαμε: Γερμανία: Ελβετία: Αυστρία : Τα 878 μνημεία του πολιτισμού και της φύσης από την Ουνέσκο
Herausgeber*in Πρασίνου, Ευδοκία
Übersetzer*in Βαϊκούση, Έμη
Ort Αθήνα
Verlag Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη
Datum 2009
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung