Ελληνικές παροιμίες: Με αντίστοιχες στα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, ισπανικά

Titel Ελληνικές παροιμίες: Με αντίστοιχες στα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, ισπανικά
Autor*in Φράγκας, Γιώργος
Ort Καβάλα
Verlag Εκδόσεις Σαΐτα
Datum 2015
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung