Το "Γράμμα στον πατέρα" του Κάφκα και το ψυχολογικό του υπόβαθρο

Wissensbasis

Franz Kafka
Titel Το "Γράμμα στον πατέρα" του Κάφκα και το ψυχολογικό του υπόβαθρο
Autor*in Κουρέτας, Δημήτριος
Publikation Εποχές
Ausgabe 5
Datum Σεπτέμβριος 1963
Seiten 17-24
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung