Οι καλύτεροι έμειναν ...! Απομνημονεύματα ενός ανιχνευτή του Ιππικού της Βέρμαχτ στο Ανατολικό Μέτωπο, 1941-1943

Wissensbasis

Martin Jordan
Titel Οι καλύτεροι έμειναν ...! Απομνημονεύματα ενός ανιχνευτή του Ιππικού της Βέρμαχτ στο Ανατολικό Μέτωπο, 1941-1943
Autor*in Jordan, Martin
Ort Αθήνα
Verlag Λινοτυπικό Τυπογραφείο Μιχάλη Παλαμάρη
Datum 1994
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung