Η κατανόηση ως ανοιχτότητα κατά τον Μάρτιν Χάιντεγγερ

Titel Η κατανόηση ως ανοιχτότητα κατά τον Μάρτιν Χάιντεγγερ
Autor*in Δήμου-Τζαβάρα, Αναστασία
Ort Αθήνα
Verlag Δωδώνη
Datum 1995
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung