Λεξικόν ελληνογερμανικόν: μετά καταλόγου κυρίων ονομάτων

Wissensbasis

Roussos Roussopoulos
Titel Λεξικόν ελληνογερμανικόν: μετά καταλόγου κυρίων ονομάτων
Autor*in Ρουσόπουλος, Ρ.Α.
Ort Αθήνα
Verlag Δημητράκος
Datum 1941
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung