Μεταξύ Γουτεμβέργιου και Μαρξ: 30 χρόνια με μολύβι 4Β και μοβ μαρκαδόρο

Wissensbasis

Karl Marx
Titel Μεταξύ Γουτεμβέργιου και Μαρξ: 30 χρόνια με μολύβι 4Β και μοβ μαρκαδόρο
Autor*in Παππάς, Ανδρέας
Ort Αθήνα
Verlag Υποδομή
Datum 1999
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung