Με Σίλλερ αρχίζει το Εθνικό Θέατρο

Titel Με Σίλλερ αρχίζει το Εθνικό Θέατρο
Autor*in Άγνωστη/ος
Publikation Η Αυγή
Datum 4.10.1983
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung