Φιλοσοφικοί προσανατολισμοί : βιβλιοκριτικές εφαρμογές της κριτικής θεωρίας

Wissensbasis

Theodoros Jeorjiou
Titel Φιλοσοφικοί προσανατολισμοί : βιβλιοκριτικές εφαρμογές της κριτικής θεωρίας
Autor*in Γεωργίου, Θεόδωρος
Ort Αθήνα
Verlag Σακκούλα
Datum 2004
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung