Η αντίσταση της καρδιάς : Οι μικτοί γάμοι και η διαμαρτυρία της Ροζενστράσσε στη ναζιστική Γερμανία

Titel Η αντίσταση της καρδιάς : Οι μικτοί γάμοι και η διαμαρτυρία της Ροζενστράσσε στη ναζιστική Γερμανία
Autor*in Stolzfus, Nathan
Herausgeber*in Χαρίτου-Φατούρου, Μίκα
Übersetzer*in Αραβιτσιώτη, Μαρία
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag University Studio Press
Datum 2010
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung