Δυό βράδια με τον Φραντς Κάφκα

Titel Δυό βράδια με τον Φραντς Κάφκα
Autor*in Bèrence, Fred
Übersetzer*in Πράτσικας, Γιώργος
Publikation Νέα Εστία
Ausgabe 474
Datum 1.4.1947
Seiten 430-432
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung