Οι Ληστές (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)

Titel Οι Ληστές (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)
Autor*in Κωτσόπουλος, Θάνος
Publikation Η Βραδυνή
Datum 25.11.1983
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung