Μπάουχαους: Ιδέες και πραγματικότητα

Titel Μπάουχαους: Ιδέες και πραγματικότητα
Autor*in Forgács, Éva
Übersetzer*in Τομάνας, Βασίλης
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Νησίδες
Datum 1999
Weiteres Η μετάφραση έγινε από τα αγγλικά στα ελληνικά
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung