Γνωσιοθεωρία και μέθοδος στον Έγελο

Titel Γνωσιοθεωρία και μέθοδος στον Έγελο
Autor*in Φαράκλας, Γιώργος
Ort Αθήνα
Verlag Βιβλιοπωλείον της Εστίας
Datum 2000
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung