Γραμματική γερμανική ακριβεστάτη, εκ διαφόρων παλαιών και νεωτέρων συγγραφέων επιμελώς συλλεχθείσα, και εις την κοινοτέραν των νυν ελλήνων διάλεκτον δια κοινήν ωφέλειαν ευμεθόδως εκτεθείσα υπό Δημητρίου Νικολάου Δαρβάρεως

Wissensbasis

Dimitrios N. Darvaris
Titel Γραμματική γερμανική ακριβεστάτη, εκ διαφόρων παλαιών και νεωτέρων συγγραφέων επιμελώς συλλεχθείσα, και εις την κοινοτέραν των νυν ελλήνων διάλεκτον δια κοινήν ωφέλειαν ευμεθόδως εκτεθείσα υπό Δημητρίου Νικολάου Δαρβάρεως
Autor*in Δάρβαρις, Δημήτριος Ν.
Ort Εν Βιέννη
Verlag Εν τη τυπογραφία Ιωσήπου του Βαουμεϊστέρου
Datum 1785
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung