Ο Χίτλερ στην εξουσία : Διδάγματα από τα πέντε χρόνια φασισμού στη Γερμανία

Wissensbasis

Adolf Hitler
Titel Ο Χίτλερ στην εξουσία : Διδάγματα από τα πέντε χρόνια φασισμού στη Γερμανία
Autor*in Lefebvre, Henri
Herausgeber*in Κόκκαλη, Άννα
Übersetzer*in Μαριάς, Φοίβος
Ort Αθήνα
Verlag Αφήγηση
Datum 2013
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung