Έχουσι βάσιν τινα οι ισχυρισμοί του Freud οι σχετικοί προς την γένεσιν της καλλιτεχνικής δημιουργείας;

Titel Έχουσι βάσιν τινα οι ισχυρισμοί του Freud οι σχετικοί προς την γένεσιν της καλλιτεχνικής δημιουργείας;
Autor*in Τσιμηνάκης, Κωνσταντίνος
Ort Αθήναι
Verlag Τυπ. Ι. Α. Αλευροπούλου
Datum 1934
Weiteres Ψυχανάλυση και θεωρία της τέχνης - Freud
Quelle Veloudis 1983, S. 389
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung