Βέβελ (Ferd. Aug. Bebel)

Wissensbasis

Nikolaos G. Politis
Titel Βέβελ (Ferd. Aug. Bebel)
Autor*in Γ. Μ. Β.
Herausgeber*in Πολίτης, Νικόλαος Γ.
Band 2
Ort Αθήνησι
Verlag Μπαρτ και Χιρστ εκδόται
Datum 1890-1891
Seiten 780-781
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung