Στοιχειώδης και Πρακτική Γραμματική τής Γερμανικής Γλώσσης. Mέρος δεύτερον. Συνταχθείσα μεν πρωτοτύπως υπό Ε. Φάβρου μεταφρασθείσα δε εκ του γαλλικού υπό E. Reineck και Ι. Δ. Λογιωτατίδου

Titel Στοιχειώδης και Πρακτική Γραμματική τής Γερμανικής Γλώσσης. Mέρος δεύτερον. Συνταχθείσα μεν πρωτοτύπως υπό Ε. Φάβρου μεταφρασθείσα δε εκ του γαλλικού υπό E. Reineck και Ι. Δ. Λογιωτατίδου
Autor*in Favre, Eugéne
Übersetzer*in Λογιωτατίδου, Δ.Ι.
Ort Εν Χάλλη
Verlag Τύποις του ορφανοτροφείου
Datum 1872
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung