Η διακόσμησις της προσόψεως του Πανεπιστημίου

Titel Η διακόσμησις της προσόψεως του Πανεπιστημίου
Autor*in Άγνωστη/ος
Publikation Εφημερίς
Datum 27.4.1889
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung