Ο μύθος του Μπρεχτ

Wissensbasis

Bertolt Brecht
Titel Ο μύθος του Μπρεχτ
Autor*in Μακρής, Σόλων
Publikation Νέα Εστία
Band 105
Ausgabe 1242-1243
Datum 1979
Seiten 433-434, 529-541
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung