Πρόχειρος και ευπόριστος διδάσκαλος των πρωτοπείρων Ρωμελιτών της Γερμανικής γλώσσης

Wissensbasis

Michail Papajeorjiou
Titel Πρόχειρος και ευπόριστος διδάσκαλος των πρωτοπείρων Ρωμελιτών της Γερμανικής γλώσσης
Autor*in Παπαγεωργίου, Μιχαήλ
Ort Βιέννη
Verlag Τυπογραφείο Γεωργίου Βεντότη
Datum 1793
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung