Η Διαταγή Πληρωμής (Mahnverfahren) στο γερμανικό Δίκαιο: παρουσίαση της γερμανικής δικαστικής πρακτικής στην ελληνική γλώσσα= Das gerichtliche Mahnverfahren in Deutschland: Darstellung der deutschen Rechtpraxis in griechischer Sprache

Titel Η Διαταγή Πληρωμής (Mahnverfahren) στο γερμανικό Δίκαιο: παρουσίαση της γερμανικής δικαστικής πρακτικής στην ελληνική γλώσσα= Das gerichtliche Mahnverfahren in Deutschland: Darstellung der deutschen Rechtpraxis in griechischer Sprache
Autor*in Βλαχόπουλος, Γιώργος Δ.
Ort München
Verlag DVH
Datum 2004
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung