Τα θέατρα. Άρρωστα νιάτα, δράμα του Φερδινάνδου Μπρούκνερ. Ελεύθερο θέατρο Κυβέλης

Titel Τα θέατρα. Άρρωστα νιάτα, δράμα του Φερδινάνδου Μπρούκνερ. Ελεύθερο θέατρο Κυβέλης
Autor*in Θεατρόφιλος
Publikation Πρωία
Datum 9.6.1932
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung