Η έννοια της πατρίδας στην γερμανική ποίηση 1933-1945 και στη δεκαετία του 60: μια σύγκριση

Titel Η έννοια της πατρίδας στην γερμανική ποίηση 1933-1945 και στη δεκαετία του 60: μια σύγκριση
Autor*in Ζάχου, Αικατερίνη
Universität Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ort Θεσσαλονίκη
Datum 1997
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung