Μαρία Στούαρτ (Κρατικόν Θέατρον Βορείου Ελλάδας)

Titel Μαρία Στούαρτ (Κρατικόν Θέατρον Βορείου Ελλάδας)
Autor*in Δαμόρης, Γ.
Publikation Μακεδονία
Datum 22.11.1964
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung