[Βιβλιοκρισία:] Σύστημα της θεωρητικής Φιλοσοφίας, υπό Βιλχέλμου Τραυγοττίου Κρουγίου

Titel [Βιβλιοκρισία:] Σύστημα της θεωρητικής Φιλοσοφίας, υπό Βιλχέλμου Τραυγοττίου Κρουγίου
Autor*in Krug, Wilhelm Traugott
Publikation Ερμής ο Λόγιος
Datum 1811
Seiten 165
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung