Οι Ληστές (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)

Titel Οι Ληστές (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)
Autor*in Λιθοξόος, Περικλής
Publikation Σύγχρονη Σκέψη
Ausgabe 86
Datum 1983
Seiten 2
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung