Ταξιδεύοντας... Μία ματιά στο γερμανικό θέατρο

Titel Ταξιδεύοντας... Μία ματιά στο γερμανικό θέατρο
Autor*in Πολίτης, Φώτος
Publikation Πρωία
Datum 6.9.1931
Weiteres Άρθρο σχετικά με το γερμανικό θέατρο υπό μορφή οδοιπορικού
Quelle Veloudis 1983, S. 487
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung