Η Μήδεια του Γκριλλπάρτσερ. Εθνικόν Θέατρον

Titel Η Μήδεια του Γκριλλπάρτσερ. Εθνικόν Θέατρον
Autor*in Πολίτης, Φώτος
Publikation Πολιτεία
Datum 8.2.1927
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung