Αποστολή στο Μπίμπλις : Το οδοιπορικό της τελευταίας αποστολής Ελλήνων αντιστασιακών από την Ελλάδα στη χιτλερική Γερμανία τον Αύγουστο του 1944

Wissensbasis

Adolf Hitler
Titel Αποστολή στο Μπίμπλις : Το οδοιπορικό της τελευταίας αποστολής Ελλήνων αντιστασιακών από την Ελλάδα στη χιτλερική Γερμανία τον Αύγουστο του 1944
Autor*in Βασιλείου, Μιχαήλ. Α.
Ort Αθήνα
Verlag Το Ποντίκι
Datum 1998
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung