Ο θεός καταλαβαίνει και γερμανικά : Αυστρία - Γερμανία - Ελβετία 1945-1970. Λογοτεχνία - Θέατρο - Καλές Τέχνες. Συναντήσεις με τους συγγραφείς τους καί το έργο τους

Wissensbasis

Polychronis Enepekidis
Titel Ο θεός καταλαβαίνει και γερμανικά : Αυστρία - Γερμανία - Ελβετία 1945-1970. Λογοτεχνία - Θέατρο - Καλές Τέχνες. Συναντήσεις με τους συγγραφείς τους καί το έργο τους
Autor*in Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ.
Ort Αθήνα
Verlag Ζαχαρόπουλος
Datum 1970
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung