Ρευστοί καιροί και μεταφορές : σημειωτικές προσεγγίσεις στη λογοτεχνία της ενωμένης Γερμανίας

Titel Ρευστοί καιροί και μεταφορές : σημειωτικές προσεγγίσεις στη λογοτεχνία της ενωμένης Γερμανίας
Autor*in Μπλιούμη, Αγλαΐα
Herausgeber*in Δέλτσου, Ελευθερία Π.
Herausgeber*in Παπαδοπούλου, Μαρία Κ.
Buchtitel Changing worlds & signs of the times : selected proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotics Society / editors Eleftheria Deltsou, Maria Papadopoulou
Ort Βόλος
Verlag The Hellenic Semiotics Society
Datum 2016
Seiten 844-855
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung