[Κριτική θεάτρου:] Η κούκλα της Γιάβας, κωμωδία του Ρ. Λόταρ. Θέατρον Αλάμπρα

Titel [Κριτική θεάτρου:] Η κούκλα της Γιάβας, κωμωδία του Ρ. Λόταρ. Θέατρον Αλάμπρα
Autor*in Πολίτης, Φώτος
Publikation Πολιτεία
Datum 4.8.1926
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung