Προς τους Έλληνας νομικούς

Wissensbasis

Jeorjios Mantzoufas
Titel Προς τους Έλληνας νομικούς
Autor*in Μαντζούφας, Γεώργιος
Publikation Το Νέον Κράτος
Band 2
Ausgabe 14
Datum 1938
Seiten 1135-1136
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung