Μελέτη περί των εν Γερμανία συγγραφέων γυναικών

Titel Μελέτη περί των εν Γερμανία συγγραφέων γυναικών
Autor*in Ζάρκου, Αικατερίνη
Publikation Ποικίλη Στοά
Band 1
Datum 1881
Seiten 134-156
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung