Ο Beethoven και η Ελλάδα: η επίδραση του ελληνικού πνεύματος στον Μπετόβεν και στο περιβάλλον του

Titel Ο Beethoven και η Ελλάδα: η επίδραση του ελληνικού πνεύματος στον Μπετόβεν και στο περιβάλλον του
Autor*in Μαυρίδης, Σάββας
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Κυριακίδης
Datum 2000
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung