Επίτομον Λεξικόν Γερμανοελληνικόν = Wörterbuch der Deutschen und Griechischen Sprache

Wissensbasis

Antonios Jannaris
Titel Επίτομον Λεξικόν Γερμανοελληνικόν = Wörterbuch der Deutschen und Griechischen Sprache
Autor*in Γιάνναρης, Α. Ν.
Ort Εν Αθήναις
Verlag Τύποις και αναλώμασι Π. Δ. Σακελλαρίου
Datum 1888
Weiteres Συντομευμένη έκδοση του λεξικού το 1883
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung