Λουίζα Μίλλερ (Κρατικό Θέατρο Θεσσαλονίκης)

Wissensbasis

Panos Marinakis
Titel Λουίζα Μίλλερ (Κρατικό Θέατρο Θεσσαλονίκης)
Autor*in Μαρινάκης, Παν.
Publikation Μακεδονικά Γράμματα
Ausgabe 2
Datum 1944
Seiten 15
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung