Λουίζα Μίλλερ (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)

Titel Λουίζα Μίλλερ (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)
Autor*in Ροδάς, Μιχάλης
Publikation Ελεύθερον Βήμα
Datum 27.10.1942
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung