Το ίδιον του χριστιανικού ήθους: εις τον γερμανικόν ρωμαιοκαθολικισμόν του παρόντος

Titel Το ίδιον του χριστιανικού ήθους: εις τον γερμανικόν ρωμαιοκαθολικισμόν του παρόντος
Autor*in Χρονόπουλος, Νικόλαος
Universität Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θεολογική
Ort Αθήνα
Datum 1976
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung