Πραγματεία περί του Φροβελιανού Συστήματος

Titel Πραγματεία περί του Φροβελιανού Συστήματος
Autor*in Λασκαρίδου, Αικατερίνη
Ort Αθήνησιν
Verlag Εκ του Τυπογραφείου Θρ. Παπαλεξανδρή και Αλ. Παπαγεωργίου
Datum 1885
Weiteres Μονογραφία σχετικά με το παιδαγωγικό σύστημα του F. Fröbel
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung