Γερμανική Φιλολογία: [α] Η εκατονταετηρίς του Νοβάλις, [β] Εν κριτικόν βιβλίον περί αυτού, [γ] Ο Βερολινέζος δραματουργός Schlaf

Titel Γερμανική Φιλολογία: [α] Η εκατονταετηρίς του Νοβάλις, [β] Εν κριτικόν βιβλίον περί αυτού, [γ] Ο Βερολινέζος δραματουργός Schlaf
Autor*in Καμπύσης, Γιάννης
Publikation Διόνυσος
Band 1
Datum 1901
Seiten 148-149
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung