Στα άδυτα του ντόπινγκ : Ο μηχανισμός ντόπινγκ της Ανατολικής Γερμανίας

Titel Στα άδυτα του ντόπινγκ : Ο μηχανισμός ντόπινγκ της Ανατολικής Γερμανίας
Autor*in Ungerleider, Steven
Übersetzer*in Κάντζολα, Βεατρίκη
Ort Αθήνα
Verlag Αρχιπέλαγος
Datum 2008
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung