[Κριτική θεάτρου:] Η επάνοδος. Θέατρον Τριανόν.

Titel [Κριτική θεάτρου:] Η επάνοδος. Θέατρον Τριανόν.
Autor*in Πολίτης, Φώτος
Publikation Ελεύθερον Βήμα
Datum 2.9.1929
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung