Περί γάλακτος εν είδει πλακούντων

Wissensbasis

Xaver Landerer
Titel Περί γάλακτος εν είδει πλακούντων
Autor*in Λάνδερερ, Ξ.
Publikation Ιλισσός
Band 3
Ausgabe 24
Datum 1871
Seiten 603-604
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung