Διαμάχη ανατολής και δύσεως για τα έργα του Φραντς Κάφκα. Ποιος είναι ο στόχος του συμβολισμού των;

Wissensbasis

Franz Kafka
Titel Διαμάχη ανατολής και δύσεως για τα έργα του Φραντς Κάφκα. Ποιος είναι ο στόχος του συμβολισμού των;
Autor*in Μανιατάκος, Γ.
Publikation Τα Νέα
Datum 13.8.1962
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung